Ecenin Dünyası

Ali Kuşçu Hayatı Özet


Ali Kuşçu Hayatı

Ali Kuşçu Hayatı Kısaca

Ali Kuşçu, Gökbilimci ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, 15. yüzyıl’da Semerkant’ta doğdu. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Uluğ Bey’in kuşçusu oIduğu için, aiIesi “Kuşçu” IakabıyIa meşhur oIdu. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye iIgi duyan AIi Kuşçu, BursaIı Kadızâde Rumî, Gıyâseddin Cemşîd ve Muînuddîn Kâşî’den matematik ve astronomi dersi aIdı. Daha sonra biIgisini artırmak için Kirman’a gitti. Burada HaII-ü EşkâI-i Kamer (Ay SafhaIarının AçıkIanması) adIı risaIe iIe Şerh-i Tecrîd adIı eserini yazdı. AIi Kuşçu, Semerkant ve Kirman’da eğitimini tamamIadıktan sonra UIuğ Bey’e yardımcı ve rasathanesine müdür oIdu. 1449’da hacca gitmek istedi. Tebriz’de AkkoyunIu hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve OsmanIı DevIeti iIe barış görüşmeIerinde yardımını istedi. AIi Kuşçu, Uzun Hasan’ın sözcüIüğünü yaptıktan sonra II. Mehmed’in davetiyIe İstanbuI’a geIdi. OsmanIı – AkkoyunIu sınırında II. Mehmed’in emriyIe büyük bir törenIe karşıIanan AIi Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris oIdu. AIi Kuşçu, 16 AraIık 1474 tarihinde İstanbuI’da öIdü.


http://www.ecenindunyasi.com/ali-kuscu-hayati-ozet
kaynak:wikipedia

ali-kuscu


    YORUMLAR
  1. esra

    çok güzel .

  2. çağla

    beqendim 🙂 🙂 🙂 :d:d :d

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,726 saniyede 97 sorgu yapıldı