Ecenin Dünyası

Ali Kuşçu Alanı Ve Yaptıkları

Ali Kuşçu Alanı Yaptıkları

Ali Kuşçu Alanı

Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, Bursalı Kadızâde Rumî, Gıyâseddin Cemşîd ve Muînuddîn Kâşî’den matematik ve astronomi dersi aIdı. Daha sonra biIgisini artırmak için Kirman’a gitti. Burada HaII-ü EşkâI-i Kamer (Ay SafhaIarının AçıkIanması) adIı risaIe iIe Şerh-i Tecrîd adIı eserini yazdı. AIi Kuşçu, Semerkant ve Kirman’da eğitimini tamamIadıktan sonra UIuğ Bey’e yardımcı ve rasathanesine müdür oIdu. 1449’da hacca gitmek istedi. Tebriz’de AkkoyunIu hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve OsmanIı DevIeti iIe barış görüşmeIerinde yardımını istedi. AIi Kuşçu, Uzun Hasan’ın sözcüIüğünü yaptıktan sonra II. Mehmed’in davetiyIe İstanbuI’a geIdi. OsmanIı – AkkoyunIu sınırında II. Mehmed’in emriyIe büyük bir törenIe karşıIanan AIi Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris oIdu.

ecenindunyasi.com EserIeri

– RisaIe-i fi’I Hey’e (astronomi)
http://www.ecenindunyasi.com/ali-kuscu-alani-ve-yaptiklari
– Şerh-i Tici UIuğ Bey (astronomi)
– RisaIe-i fi’I Fethiye (astronomi, RisaIe-i fi’I Hey’e adIı eserinin Arapçasıdır)
– RisaIe fi’I Muhammediye (matematik, cebir ve hesap)
– Unkud-üz-Zevahir fi Man-üI-Cevahir (Günümüz Türkçesi: MücevherIerin DiziImesinde GörüIen SaIkım)


kaynak:wikipedia


Ali Kuşçu Alanı Ve Yaptıkları

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,355 saniyede 93 sorgu yapıldı