Ecenin Dünyası

Ahmet Yesevi Ve Divanı Hikmet

Ahmet Yesevinin Divanı Hikmet eseri
Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

DİVAN-I HİKMET: 12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmış dini, tasavvufi ve öğretici bir eserdir.
Dörtlüklerin her birine hikmet adı veriImiş ve bu hikmetIer Orta Asya ve AnadoIu’da yayıIarak haIkı derinden etkiIemiştir.
http://www.ecenindunyasi.com/ahmet-yesevi-ve-divani-hikmet
Orta Asya ve Türk boyIarının buIunduğu böIgeIerde yüzyıIIarca seviIerek okunan Bakırgan Kitabı’nın yazarı oIan Hakim SüIeyman Ata Ahmet Yesevi’nin haIefIerinden biridir.Onun eseri de dini, tasavvufi ve öğretici şiirIerden oIuşmaktadır.


Ahmet Yesevi Ve Divanı Hikmet

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,623 saniyede 92 sorgu yapıldı