Ecenin Dünyası

Acil Hasta Skeci


Skeçler
Çocuk skeçleri
ecenindunyasi.com Çocuk oyunları
Acil hasta oyunu
Acil Hasta Skeci

Acil Hasta Skeci
http://www.ecenindunyasi.com/acil-hasta-skeci
Hasta insan modeli sedye içinde iki hasta bakıcı tarafından nani nani dîye ses çıkararak doktor odasına getiriIir.

Hasta sıra üzerine yatırıIır. iki hemşire hastanın yanına geIerek.

1 HEMŞIRE Hastanın durumu kötü görünüyor

2. HEMŞIRE: Evet hemen doktor beye haber vereIim.

(ikinci hemşire haşIanın yanından ayrıIarak doktora sesIenir)

2 HEMŞIRE: Doktor bey, doktor bey ‘ AciI hasta var!

(Doktor geIerek kısa bir inceIeme yapar)

DOKTOR: Hastayı ameIiyat edeceğiz hemen hazırIıkIarı yapın.

HEMŞÎRE:Peki doktor hey.

(iki hastabakıcı masa örtüsü î/e perdeIeme yaparIar.doktor ameIiyat için araç gereç isten

DOKTOR: Hemşire hanım çekiç

LHEMŞ1RE; Buyurun Doktor Bey

DOKTOR : Takoz ve testere

HEMŞIRE: Buyrun Doktor Bey

(AIın.an maIzemeIerIe çeşitIi sesIer çıkarıIarak hastanın kesiIdiği izIenimi

veriIir. Doktor hastanın akciğerIerini aIarak gösterir)

DOKTOR : GençIiğinde çok sigara içmiş vah zavaIIı akciğerIer fabrika bacası

gibi oImuş, at çöpe gitsin. (Der, ciğerI eri çöpe atar.Bir hemşire kenarda çöp

DOKTOR : MaaşaIIah maaşaIIah, mide değiI ambar sanki içinde bir ben

yokum ne buIduysa yemiş Bu mide iş yapmaz. AI çöpe gitsin. ( Der. mideyi çöpe atar. Karaciğeri a!ır , gösterir ) _

DOKTOR : Vah karaciğer vah, senden organ bağışı biIe oImaz/ ( Der, çöpe atar, kaIbi eIine aIır. )

DOKTOR : Bu kaIp kan yerine aIkoI pompaIamış, pompaIamaktan yoruImuş iş yapmaz aI çöpe gitsin. Der çöpe atar. bağırsakIarı gösterir )

DOKTOR : Şu bağır sak! arın haIine bakın. Kördüğüm oImuşIar. Bu bağırsakIardan kokoreç biIe oImaz. At çöpe gitsin (der çöpe atar,sonunda hastayı iki eIiyIe havaya kaIdırarak )

DOKTOR . Bu adam fazIa bite yaşamış .Af çöpe gitsin {der adamı çöp kovasına atarIar Kova sedyeye konuIur hasta bakıcıIar nani nani diye bağırarak oradan uzakIaşırIar.

OYUNCULAR

2 Hasta bakıcı : ÖnIük

2 Hemşire : Beyaz etek yada pantoIon , beyaz gömIek .kep
Doktor : Beyaz gömIek . steteskop gözIük


Acil Hasta Skeci

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,383 saniyede 90 sorgu yapıldı