Ecenin Dünyası

Acil Hasta Skeci


Skeçler
Çocuk ecenindunyasi.com skeçleri
Çocuk oyunları
Acil hasta oyunu
Acil Hasta Skeci

Acil Hasta Skeci
Hasta insan modeli sedye içinde iki hasta bakıcı tarafından nani nani dîye ses çıkararak doktor odasına getiriIir.

Hasta sıra üzerine yatırıIır. iki hemşire hastanın yanına geIerek.

1 HEMŞIRE Hastanın durumu kötü görünüyor

2. HEMŞIRE: Evet hemen doktor beye haber vereIim.

(ikinci hemşire haşIanın yanından ayrıIarak doktora sesIenir)

2 HEMŞIRE: Doktor bey, doktor bey ‘ AciI hasta var!

(Doktor geIerek kısa bir inceIeme yapar)

DOKTOR: Hastayı ameIiyat edeceğiz hemen hazırIıkIarı yapın.

HEMŞÎRE:Peki doktor hey.

(iki hastabakıcı masa örtüsü î/e perdeIeme yaparIar.doktor ameIiyat için araç gereç isten

DOKTOR: Hemşire hanım çekiç

LHEMŞ1RE; Buyurun Doktor Bey

DOKTOR : Takoz ve testere

HEMŞIRE: Buyrun Doktor Bey

(AIın.an maIzemeIerIe çeşitIi sesIer çıkarıIarak hastanın kesiIdiği izIenimi

veriIir. Doktor hastanın akciğerIerini aIarak gösterir)

DOKTOR : GençIiğinde çok sigara içmiş vah zavaIIı akciğerIer fabrika bacası

gibi oImuş, at çöpe gitsin. (Der, ciğerI eri çöpe atar.Bir hemşire kenarda çöp

DOKTOR : MaaşaIIah maaşaIIah, mide değiI ambar sanki içinde bir ben

yokum ne buIduysa yemiş Bu mide iş yapmaz. AI çöpe gitsin. ( Der. mideyi çöpe atar. Karaciğeri a!ır , gösterir ) _

DOKTOR : Vah karaciğer vah, senden organ bağışı biIe oImaz/ ( Der, çöpe atar, kaIbi eIine aIır. )

DOKTOR : Bu kaIp kan yerine aIkoI pompaIamış, pompaIamaktan yoruImuş iş yapmaz aI çöpe gitsin. Der çöpe atar. bağırsakIarı gösterir )

DOKTOR : Şu bağır sak! arın haIine bakın. Kördüğüm oImuşIar. Bu bağırsakIardan kokoreç biIe oImaz. At çöpe gitsin (der çöpe atar,sonunda hastayı iki eIiyIe havaya kaIdırarak )

DOKTOR . Bu adam fazIa bite yaşamış .Af çöpe gitsin {der adamı çöp kovasına atarIar Kova sedyeye konuIur hasta bakıcıIar nani nani diye bağırarak oradan uzakIaşırIar.

OYUNCULAR

2 Hasta bakıcı : ÖnIük

2 Hemşire : Beyaz etek yada pantoIon , beyaz gömIek .kep
http://www.ecenindunyasi.com/acil-hasta-skeci
Doktor : Beyaz gömIek . steteskop gözIük


Acil Hasta Skeci

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,429 saniyede 92 sorgu yapıldı