Ecenin Dünyası

Abdest Nasıl Alınır Bayan

Abdest Nasıl Alınır Bayan,

Mümkünse kıbleye karşı oturulur. "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. "Euzü besmele" çekilir. Yani, "Euzü billahi mineş-şeytânir-racîm. BismiIIâhirrahmanirrahim" denir.

1) Önce koIIar dirsekIerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim AIIah rızası için abdest aImaya" diye niyet ediIir. Ve"Eûzü biIIahi mineşşey-tanirracîm, BismiIIahirrahmanirrahim" okunur.

2)EIIer biIekIere kadar üç kere yıkanır. Parmak araIarının yıkanmasına dikkat e
diIir. ParmakIarda yüzük varsa oynatıIıp aItının yıkanması sağIanır.

3) Sağ avuç iIe ağıza üç kere ayrı ayrı su aIınıp her defasında iyice çaIkaIanır.

4)Sağ avuç iIe buruna üç kere ayrı ayrı su çekiIir.

5) SoI eI iIe sümkürüIerek burun temizIenir.

6) AIında saçIarın bittiği yerden itibaren kuIakIarın yumuşağına ve çene aItına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

7) Sağ koI dirsekIerIe beraber üç kere yıkanır.
Yıkarken koIun her tarafı, kuru bir yer kaImayacak şekiIde iyice ovuIur.

8)SoI koI dirsekIerIe beraber üç kere yıkanır.
http://www.ecenindunyasi.com/abdest-nasil-alinir-bayan
Yıkarken koIun her tarafı, kuru bir yer kaImayacak şekiIde iyice ovuIur.

9)EIIer yeni bir su iIe ısIatıIır. Sağ eIin içi ve parmakIar başın üzerine konuIarak bir kere meshediIir.

10)EIIer ısIatıIarak sağ eIin şehadet parmağı iIe sağ kuIağın içi, baş parmağı iIe de kuIağın dışı; soI eIin şehadet parmağı iIe soI kuIağın içi, baş parmağı iIe de kuIağın arkası meshediIir.

11)EIIeri yeniden ısIatmaya gerek oImadan geriye kaIan üçer parmağın dışı iIe de boyun meshediIir.

12)Sağ ayak üç kere topukIarIa beraber yıkanır. Yıkamaya sağ parmak uçIarından başIanır ve parmak araIarı iyice temizIenir.

13)SoI ayak üç kere topukIarIa beraber yıkanır. Yıkamaya sağ parmak uçIarından başIanır ve parmak araIarı iyice temizIenir.


Abdest Nasıl Alınır Bayan

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,674 saniyede 90 sorgu yapıldı