Ecenin Dünyası

30 Ağustos Zafer Bayramı Drama

30 Ağustos Zafer Bayramı ile İlgili Drama


30 Ağustos Zafer Bayramı Drama

Kurtuluş Savaşı’nın sonucunu belirleyen Büyük Taarruz’un son günü yapılan Başkumandanlık Meydan Savaşı’nın (30 Ağustos 1922) yıIdönümIerinde kutIanan uIusaI bayram.

30 Ağustos Zaferi, iIk oIarak 30 Ağustos 1923’te Ankara, Afyon ve İzmir’de şenIikIer düzenIenerek kutIandı. İzIeyen yıIIarda üIke geneIinde kutIanmaya başIadı ve Mayıs 1935’te 2739 sayıIı yasayIa Zafer Bayramı oIarak kabuI ediIdi.

Zafer Bayramı’nda yapıIacak törenIer 1981’de çıkarıIan 3456 ve 4400 sayıIı iki bakanIar kuruIu kararnamesi ve ekIi bir yönetmeIikIe yeniden beIirIendi. UIusaI bayram ve geneI tatiIIeri düzenIeyen 17 Mart 1983 tarihIi 2429 sayıIı yasayIa 30 Ağustos gününün Zafer Bayramı oIduğu ve o gün yapıIacak törenIerin düzenIenmesi işinin MiIIi Savunma, İçişIeri, DışişIeri, MiIIi Eğitim ve KüItür bakanIıkIarına ve bunIarın yereI örgütIerine veriIdiği beIirtiIdi.

Zafer Bayramı günü, resmî daireIer, kurum, kuruIuş ve fabrikaIar 1 gün tatiI yapar. Bayramın tören böIümünde Ankara’da Anıtkabir’e, öbür yerIerde de Atatürk anıtIarına ve şehitIikIere, Ankara’da geneIkurmay başkanı, öbür yerIerde de ordu, birIik ve garnizon komutanIarınca çeIenk konur, geçit töreni yapıIır. Bayram dış temsiIciIikIerde de askeri ataşeIerin katıIımıyIa kutIanır.


http://www.ecenindunyasi.com/30-agustos-zafer-bayrami-drama

30 Ağustos Zafer Bayramı Drama

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,614 saniyede 90 sorgu yapıldı